Kebajikan Pelajar

JENIS BANTUAN

1.0    TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR

  1.1  Bantuan Pinjaman

  1.2  Bantuan Kewangan Sara Diri

  1.3  Bantuan Bencana Alam

  1.4  Bantuan Kes – Kes Kecurian/Kehilangan

  1.5  Bantuan Tambang Perjalanan Kematian Ibu/Bapa

  1.6 Pengurangan Bayaran Yuran Pengajian UiTM

2.0    TABUNG KECEMASAN PELAJAR

          2.1  Kematian

          2.2  Kemalangan/ Kecedaraan

3.0     BANTUAN PELAJARAN

           3.1 Biasiswa, Pinjaman Pelajaran & Dermasiswa

4.0     PEGAWAI PERHUBUNGAN KETIDAKUPAYAAN PELAJAR OKU, (Diuruskan oleh UPO UITM)

          4.1  Bantuan Perkhidmatan Unit Perkhidmatan OKU UiTM

          4.2  Nombor untuk Dihubungi

5.0    SKIM PERKHIDMATAN KESIHATAN  PELAJAR

         5.1   Kemudahan Rawatan

         5.2   Kemudahan Wad

         5.3   Kenderaan Kecemasan

         PEMERIKSAAN KESIHATAN PELAJAR BARU

6.0    BANTUAN ZAKAT & SEDEKAH PELAJAR UiTM

7.0    UNIT KEMUDAHAN KOLEJ

         7.1  Pengecualian Yuran Bayaran Kolej Kediaman

         7.2  Kategori Kelayakan

8.0    PEMBERIAN ELAUN BANTUAN MAKAN PELAJAR

9.0    UNIT PENGURUSAN NON RESIDENT UiTM