AKADEMI KEPOLISAN UiTM-PDRM

Bahagian Hal Ehwal Pelajar diketuai oleh seorang Timbalan Naib Canselor (HEP). Semua bahagian, pusat, unit dan kolej kediaman di Bahagian Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab terus kepada Timbalan Naib Canselor (HEP).

Sila hubungi

Akademi Kepolisan UiTM - PDRM
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor
Tel: (+603) 5544 8537
Emel: moham423@uitm.edu.my 

Direktori Staf


Dr. Mohammad Noor Jalil
Pengarah
(+603) 5544 7929

Dr. Rabiatul Adawiyah Nasir
Koordinator Akademik
(+603) 5544 7951
rabiatul9425@uitm.edu.my


Koordinator Kursus Usahasama
(+603) 5544 7952

Muhd Nazri Michael Nasarula
Penolong Pendaftar Kanan
(+603) 5544 7930
muhd_nazri@uitm.edu.my

Nor Aziyah Haji Harun
Kerani Kanan
(+603) 5544 8537
noraz267@uitm.edu.my


Pembantu Operasi
(+603) 5544 8537