AKADEMI KEPOLISAN UiTM-PDRM

Bahagian Hal Ehwal Pelajar diketuai oleh seorang Timbalan Naib Canselor (HEP). Semua bahagian, pusat, unit dan kolej kediaman di Bahagian Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab terus kepada Timbalan Naib Canselor (HEP).

Sila hubungi

Akademi Kepolisan UiTM - PDRM
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor
Tel: (+603) 5544 8537
Emel: moham423@uitm.edu.my 

Direktori Staf


Prof. Madya Dr. Hj. Mohammad Noor Jalil
Pengarah
(+603) 5544 7929

Dr Azman Ayob
Koordinator Kursus Usahasama
(+603) 5544 7952
azmanayob@uitm.edu.my

Muhammad Shah Ali
Pegawai Eksekutif
(+603) 5544 
mshah7705@uitm.edu.my

Nor Aziyah Haji Harun
Kerani Tertinggi
(+603) 5544 8537
noraz267@uitm.edu.my

Zulkifli Din

Pembantu Operasi
(+603) 5544 8537
zulkifli717@uitm.edu.my