KUALITI

 

TAJUK PROSEDUR KUALITI RUJUKAN PEMEGANG PROSEDUR MUAT TURUN
 MANUAL KUALITI
 Manual Kualiti  MK-HEP (P) 01  Amizar Hj. Mohd Amin  Manual Kualiti
 Proses Kawalan Rekod  PK. UiTM. HEP (P). 02  Abdul Malek Hashim  Proses Kawalan Rekod
 Proses Audit Dalam  PK. UiTM. HEP (P). 03  Rozaida Abdul Rashid  Proses Audit Dalam
 Proses Kawalan Produk  PK. UiTM. HEP (P). 04  Salwani Ibrahim  Proses Kawalan Produk
 Proses Penambahbaikan Berterusan   PK. UiTM. HEP (P). 05   Zaiti Noreen Rosli  Proses Penambahbaikan Berterusan
 Proses Tindakan Mengenalpasti Risiko dan Peluang   PK. UiTM. HEP (P). 06  Jalaludin Hussain  Proses Tindakan Mengenalpasti Risiko dan Peluang
 Proses Kaji Semula Pengurusan  PK. UiTM. HEP (P). 07  Ikhwana Misnan  Proses Kaji Semula Pengurusan
 Proses Penilaian Prestasi & Petunjuk Prestasi Kolej  PK. UiTM. HEP (P). 08  Mohd Khairul Ab. Razak  Proses Penilaian Prestasi & Petunjuk Prestasi Kolej
 Proses Kepuasan Pelanggan  PK. UiTM. HEP (P). 09  Mus Rohaizi Ayu Mustapar Kamal   Proses Kepuasan Pelanggan
       
 MANUAL PROSEDUR KERJA      
 Pentadbiran  MPK/UiTM/HEP/2018  Armyn Fahmy Mohd Fahmy  MPK - Pentadbiran
 Pejabat Pengarah Pembangunan Pelajar  MPK/UiTM/HEP/PPP/2018  Dr Shahsuzan Zakaria  MPK - Pejabat Pengarah Pembanguan Pelajar
 Pusat Kegiatan Pelajar  MPK/UiTM/HEP/PKP/2019  Rahman Naim Mat Ali   MPK - Pusat Kegiatan Pelajar
 Pusat Kebudayaan  MPK/UiTM/HEP/KEB  Mohd Hafiz Askiak  MPK - Pusat Kebudayaan
 Pusat Kesihatan  MPK/UiTM/HEP/PKU  Dr Zaiton Nasir   MPK - Pusat Kesihatan
 Pusat Sukan  MPK/UiTM/HEP/PS/2018  Mustaza Ahmad  MPK - Pusat Sukan
 Pusat Kokurikulum  MPK/UiTM/HEP/PKO  Sr Noor Halil Ismail  MPK - Pusat Kokurikulum
 Pusat Kerjaya dan Kaunseling  MPK/UiTM/HEP/PKK  Wan Noraini Wan Yusoff  MPK - Pusat Kerjaya dan Kaunseling
 Institut Kepimpinan Pelajar  MPK/UiTM/HEP/IKP  Prof. Madya Dr Hjh Zuraeda Ibrahim  MPK - Institut Kepimpinan Pelajar
 Akademi Kepolisan UiTM-PDRM  MPK/UiTM/HEP/AKP/2018  Dr Mohd Noor Jalil  MPK - Akademik Kepolisan UiTM-PDRM
 Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar  MPK/UiTM/HEP/UPKP  Nor Safarina Mohd Yusof  MPK - Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar
 Unit Pengurusan Non Residen  MPK/UiTM/HEP/UPNR/2018  Ikhwana Misnan  MPK - Unit Pengurusan Non Residen
 Unit Kemudahan Kolej  MPK/UiTM/HEP/UKK/2018  Amizar Hj Mohd Amin  MPK - Unit Kemudahan Kolej
 Kolej-Kolej Kediaman  MPK/UiTM/HEP/KLJ/2018  Abdul Malek Hashim  MPK - Kolej-Kolej Kediaman