UNIT KORPORAT DAN TUGAS-TUGAS KHAS

Unit Korporat dan Tugas-Tugas Khas ditubuhkan pada 1 Ogos 2010 dengan meliputi skop tugas iaitu untuk menyelaras aktiviti korporat, hubungan pihak luar dan pengukuhan sistem penyampaian dan perkhidmatan di Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Unit ini juga berperanan dalam mengurus dan menjaga kebajikan Majlis Perwakilan Pelajar yang dilantik sepanjang tempoh perkhidmatan.

Unit ini diletakkan terus di bawah Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) mempunyai fungsi utama seperti berikut :

1. Pengukuhan sistem penyampaian HEP.
2. Perancangan, perhubungan dan komunikasi korporat.
3. Mengurus dan menyelaras hubungan kerjasama pihak luar/IPT/Kementerian dengan HEP.
4. Menyelaras dan memastikan program/majlis anjuran HEP berjalan lancar dan dapat dilaksanakan dengan jayanya.
5. Menyedia dan mengemaskini maklumat korporat bagi tujuan penerbitan dan penyampaian maklumat kepada pelanggan.
6. Menyelia lawatan pihak/organisasi luar ke HEP.

Sila hubungi

Unit Korporat & Tugas-Tugas Khas
Aras 4, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor
Tel: (+603) 5544 2010
Faks: (+603) 5544 3535
Emel: bhep@uitm.edu.my 

Direktori Staf


Hairul Reazuan Asmayadi
Penolong Pendaftar Kanan
(+603) 5544 3699
reazuan@uitm.edu.my 

Mohammad Faez Ne'man
Pegawai Eksekutif
(+603) 5544 3222
faezneman@uitm.edu.my

Masitah Mohammad
Kerani Kanan
(+603) 5544 2010
masitah486@uitm.edu.my