UNIT PENGURUSAN KEBAJIKAN PELAJAR

Objektif utama unit ini adalah untuk menyelaras semua aktiviti kebajikan pelajar, biasiswa, pinjaman dan bantuan kewangan termasuk daripada PTPTN, kerajaan negeri, Yayasan negeri, pihak korporat, agensi kerajaan dan swasta serta orang perseorangan. Fungsi utama unit ini adalah menguruskan pinjaman pelajar PTPTN dalam proses seperti berikut : 

  1. Permohonan PTPTN
  2. Perjanjian PTPTN
  3. Pembatalan PTPTN
  4. Kenaikan Kadar Pinjaman PTPTN
  5. Penangguhan bayaran balik PTPTN 

Selain itu, unit ini turut berfungsi sebagai : 

  1. Membantu meringankan permasalah pelajar berkaitan kewangan semasa berada di UiTM.
  2. Mengurus rekod pinjaman, rayuan pinjaman dan pembayaran balik pinjaman pelajar.
  3. Mengurus surat tawaran dan perjanjian pinjaman atau biasiswa.
  4. Mendapatkan maklumat dari tabung pinajaman atau biasiswa dari semasa ke semasa untuk makluman pelajar.
  5. Mengurus pemberian wang kecemasan apabila berlaku kematian atau kemalangan terhadap pelajar. 

Bahagian Hal Ehwal Pelajar turut menyediakan tabung dan bantuan kewangan bagi membantu pelajar yang mengalami kemalangan atau kesulitan kewangan. Penubuhan tabung ini diharap dapat mengurangkan kesulitan para pelajar untuk meneruskan pembelajaran yang lebih sempurna. Tabung yang disediakan di bawah unit ini ialah : 

JENIS BANTUAN

1.0 TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR
1.1 Bantuan Pinjaman
1.2 Bantuan Kewangan Sara Diri
1.3 Bantuan Bencana Alam
1.4 Bantuan Kes – Kes Kecurian/Kehilangan
1.5 Bantuan Tambang Perjalanan Kematian Ibu/Bapa
1.6 Pengurangan Bayaran Yuran Pengajian UiTM 

2.0 TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR
2.1 Bantuan Pinjaman
2.2 Bantuan Kewangan Sara Diri
2.3 Bantuan Bencana Alam
2.4 Bantuan Kes – Kes Kecurian/Kehilangan
2.5 Bantuan Tambang Perjalanan Kematian Ibu/Bapa
2.6 Pengurangan Bayaran Yuran Pengajian UiTM

3.0 TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR
3.1 Bantuan Pinjaman
3.2 Bantuan Kewangan Sara Diri
3.3 Bantuan Bencana Alam
3.4 Bantuan Kes – Kes Kecurian/Kehilangan
3.5 Bantuan Tambang Perjalanan Kematian Ibu/Bapa

4.0 TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR
4.1 Bantuan Pinjaman
4.2 Bantuan Kewangan Sara Diri
4.3 Bantuan Bencana Alam
4.4 Bantuan Kes – Kes Kecurian/Kehilangan
4.5 Bantuan Tambang Perjalanan Kematian Ibu/Bapa
4.6 Pengurangan Bayaran Yuran Pengajian UiTM

5.0 TABUNG KECEMASAN PELAJAR
5.1 Kematian
5.2 Kemalangan/ Kecedaraan

6.0 BANTUAN PELAJARAN
6.1 Biasiswa, Pinjaman Pelajaran & Dermasiswa

7.0 PEGAWAI PERHUBUNGAN KETIDAKUPAYAAN PELAJAR OKU, (Diuruskan oleh UPO UiTM)
7.1 Bantuan Perkhidmatan Unit Perkhidmatan OKU UiTM
7.2 Nombor untuk Dihubungi

8.0 SKIM PERKHIDMATAN KESIHATAN  PELAJAR
8.1 Kemudahan Rawatan
8.2 Kemudahan Wad
8.3 Kenderaan Kecemasan

9.0 BANTUAN ZAKAT & SEDEKAH PELAJAR UiTM

10.0 UNIT KEMUDAHAN KOLEJ
10.1 Pengecualian Yuran Bayaran Kolej Kediaman
10.2 Kategori Kelayakan

11.0 PEMBERIAN ELAUN BANTUAN MAKAN PELAJAR
12.0 UNIT PENGURUSAN NON RESIDENT UiTM

Sila hubungi

Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar
Aras 4, Kompleks Budisiswa
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor
Tel: (+603) 5544 3545
Emel: bhep@uitm.edu.my 

Direktori Staf


Norsafarina Mohd Yusoff
Pegawai Eksekutif Kanan
(+603) 5544 3542
safarin@uitm.edu.my

Norhasliani binti Zakaria
Kerani Kanan
(+603) 5544 3545
norhasliani@uitm.edu.my

Anurul Hidayah Ismail
Kerani
(+603) 5544 3545
anurulh@uitm.edu.my

Ahmad Azrin Ahmad Anwal
Pembantu Operasi Kanan
(+603) 5544 3545
ahmad616@uitm.edu.my