INSTITUT KEPIMPINAN PELAJAR

Institut Kepimpinan Pelajar (IKP) berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan kepimpinan untuk mahasiswa UiTM. Ini adalah selaras dengan hasrat Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan UiTM untuk melahirkan graduan holistik yang berketrampilan daripada segi akademik, sahsiah dan kemahiran insaniah. IKP bertanggungjawab dalam merancang, melaksana dan menyelaras pelbagai program kepimpinan dan professional di seluruh sistem UiTM.

Mendepani cabaran dan keperluan masa hadapan, IKP sentiasa proaktif dengan penganjuran pelbagai modul menerusi Program Kepimpinan Pewaris Bangsa (PKPB). PKPB merupakan inisiatif untuk membentuk pemimpin mahasiswa yang berdaya saing dan mampu menjadi pemimpin untuk organisasi, bangsa dan negara pada masa hadapan.

Sila hubungi

Institut Kepimpinan Pelajar
Aras 3, Kompleks Budisiswa
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor
Tel: (+603) 5544 3474
Faks: (+603) 5544 ****
Website: ikp.uitm.edu.my
Emel: zurae229@uitm.edu.my 

Direktori Staf


Prof. Madya Dr. Hjh. Zuraeda Ibrahim
Pengarah
(+603) 5543 6517

Dr. Khadijah Said Hashim
Koordinator Kepimpinan Pelajar
(+603) 5544 3475
khadi642@uitm.edu.my

Nordiana Ibrahim
Koordinator Kenegaraan
(+603) 5544 3475
nordiana@uitm.edu.my

Zaiha Ahmad 
Koordinator Kemahiran Insaniah
(+603) 5544 3470
zaiha964@uitm.edu.my

Najihah Azmi
Penolong Pendaftar
(+603) 5544 3472
najihahazmi@uitm.edu.my

Fatkhiah Adnan
Pegawai Eksekutif
(+603) 5544 3217
fatkh078@uitm.edu.my

Muhammad Shah Ali
Pegawai Eksekutif
(+603) 5544 3477
mshah7705@uitm.edu.my

Faridah Arudin
Kerani Kanan
(+603) 5544 3474
faridah019@uitm.edu.my

Ruslizah Ali
Kerani
(+603) 5521 1490
ruslizah394@uitm.edu.my

Azlina Zubir
Kerani
(+603) 5544 3230
azlin612@uitm.edu.my

Mohd Azhar Md Noor
Pembantu Operasi
(+603) 5544 3474
azhar123@uitm.edu.my