INSTITUT KEPIMPINAN PELAJAR

Institut Kepimpinan Pelajar (IKP) berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan kepimpinan untuk mahasiswa UiTM. Ini adalah selaras dengan hasrat Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan UiTM untuk melahirkan graduan holistik yang berketrampilan daripada segi akademik, sahsiah dan kemahiran insaniah. IKP bertanggungjawab dalam merancang, melaksana dan menyelaras pelbagai program kepimpinan dan professional di seluruh sistem UiTM.

Mendepani cabaran dan keperluan masa hadapan, IKP sentiasa proaktif dengan penganjuran pelbagai modul menerusi Program Kepimpinan Pewaris Bangsa (PKPB). PKPB merupakan inisiatif untuk membentuk pemimpin mahasiswa yang berdaya saing dan mampu menjadi pemimpin untuk organisasi, bangsa dan negara pada masa hadapan.

Sila hubungi

Institut Kepimpinan Pelajar
Aras 3, Kompleks Budisiswa
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor
Tel: (+603) 5544 3474
Faks: (+603) 5544 ****
Website: ikp.uitm.edu.my
Emel: alwiyunus@uitm.edu.my 

Direktori Staf


Prof. Madya Dr. Alwi Mohd Yunus
Pengarah
(+603) 5543 6517
alwiyunus@uitm.edu.my 

Nordiana Ibrahim
Koordinator Kepimpinan Pelajar
(+603) 5544 3475
nordiana@uitm.edu.myDr Ezza Rafedziawati Kamal Rafedzi
Koordinator Kenegaraan
(+603) 5544 3472
ezza464@uitm.edu.my

Zaiha Ahmad 
Koordinator Kemahiran Insaniah
(+603) 5544 3470
zaiha964@uitm.edu.my

Najihah Azmi
Penolong Pendaftar
(+603) 5543 8513
najihahazmi@uitm.edu.my

Mohd Kariza Yunan
Pegawai Eksekutif
(+603) 5544 3477
kariza244@uitm.edu.my

Muhamad Razali Roslan
Kerani Kanan
(+603) 5544 3230
razaliroslan@uitm.edu.my

Azlina Zubir
Kerani Kanan
(+603) 5544 3230
azlin612@uitm.edu.my

Nur Nabilah Iffah Norsam
Kerani Kanan
(+603) 5544 3230
nabilah5776@uitm.edu.my

Siti Rahmah Abu Othman
Kerani 
(+603) 5544 3230
sitirahmah@uitm.edu.my

Khairul Ariffin @ Hashim
Pembantu Operasi Kanan
(+603) 5544 3474
khairul250@uitm.edu.my