BAHAGIAN PENTADBIRAN

Pejabat ini menyelaras semua unit pentadbiran Hal Ehwal Pelajar. Ia bertanggungjawab dalam membangun dan melaksanakan sistem pengurusan dan perkhidmatan Hal Ehwal Pelajar meliputi pembangunan sumber manusia, perjawatan, perhubungan dengan pihak dalaman dan pihak luar, kebajikan pelajar serta staf, kemudahan kolej dan fasiliti pejabat, sekretariat Hal Ehwal Pelajar dan pentadbiran am mengikut piawaian am mengikut piawaian am Universiti Teknologi MARA.

Menyelaras dan memantau perkhidmatan kaunter setempat (One Stop Centre) yang berfungsi sebagai pusat maklumat mengenai :

1. Bantuan kewangan biasiswa dan pinjaman PTPTN.
2. Maklumat am fakulti/pusat/bahagian/unit.
3. Maklumat program yang ditawarkan di UiTM.
4. Edaran maklumat/risalah yang melibatkan pelajar.
5. Mengurus aduan pelajar yang diterima di kaunter/e-mail.
6. Menyelaras perkhidmatan lain seperti hal-hal keselamatan, kewangan dan perpustakaan.
7. Kemudahan kolej kediaman.

Sila hubungi

Pejabat Pentadbiran HEP
Aras 4, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor
Tel: (+603) 5544 2044
Faks: (+603) 5544 3535
Emel: bhep@uitm.edu.my 

Direktori Staf


Wan Ahmad Rahiman Wan Abd Rahim
Timbalan Pendaftar Kanan
(+603) 5544 3355
wanrahiman@uitm.edu.my 
 

Marshita Md Isa
Penolong Pendaftar Kanan
(+603) 5544 3464
marshita593@uitm.edu.my

Nor Fadzilah Ahmad
Pegawai Eksekutif 
(+603) 5544 3521
fadzilah221@uitm.edu.my

Nurul Fikrini Nordin
Pegawai Eksekutif
(+603) 5544 3585
fikrini@uitm.edu.my
Ketua Kerani
(+603) 5544 3465

Rohana Mat
Kerani Kanan
(+603) 5544 2371
rohana808@uitm.edu.my

Mohd Luqman Hakim Azme
Kerani Kanan
(+603) 5544 3565
luqman@uitm.edu.my 

Mohd Syafiq Ghadafi Rapaiee
Kerani
(+603) 5544 3465
msyafiq9488@uitm.edu.my

Noor Azizul Hakim Noor Hazam
Pembantu Operasi Kanan
(+603) 5544 2044
noorazizul@uitm.edu.my

Mohd Irwan Md Ajis
Pembantu Operasi
(+603) 5544 2044
irwan569@uitm.edu.my

Idris Kassim
Pemandu
(+603) 5544 2044
idris339@uitm.edu.my

Zainuddin Mohammad
Pemandu
(+603) 5544 2044
zainuddin755@uitm.edu.my

M Roslan Samsuddin
Pemandu
(+603) 5544 2044
roslan7361@uitm.edu.my