PEJABAT PENGARAH PEMBANGUNAN PELAJAR

Bahagian Hal Ehwal Pelajar diketuai oleh seorang Timbalan Naib Canselor (HEP). Semua bahagian, pusat, unit dan kolej kediaman di Bahagian Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab terus kepada Timbalan Naib Canselor (HEP).

Sila hubungi

Pengarah Pembangunan Pelajar
Aras 3, Kompleks Budisiswa
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor
Tel: (+603) 5544 3551
Faks: (+603) 5544 ****
Emel: shah81@uitm.edu.my 

Direktori Staf


Prof. Madya Dr Shahsuzan Zakaria
Pengarah Pembangunan Pelajar
(+603) 5544 3642

Azmi Mat
Koordinator Debat
(+603) 5544 3561
azmimat@uitm.edu.my

Wan Mohd Rafi Wan Rani
Penolong Pendaftar
(+603) 5543 8535
mohdrafi@uitm.edu.my

Nasriah Shafii
Setiausaha Pejabat
(+603) 5544 3551
nasriah566@uitm.edu.my

Masruhi Jamian
Penolong Jurutera
(+603) 5544 3524
masruhi@uitm.edu.myMuhamad Syahir Abdul Aziz
Kerani
(+603) 5544 2377
syahiraziz@uitm.edu.my 


Noraini Harun
Kerani Kanan
(+603) 5544 2377
noraini215@uitm.edu.my

Aida Rohayu Abd Rahim
Kerani
(+603) 5543 7950

Mohd Irwan Abu Hassim
Pembantu Operasi
(+603) 5544 2377

Mohd Yusof Yaman Shah
Pembantu Operasi Kanan
(+603) 5544 3524