PUSAT KERJAYA DAN KAUNSELING

Pusat Kerjaya dan Kaunseling, Universiti Teknologi MARA telah memulakan perkhidmatannya pada tahun 1969. Tujuan utama ia ditubuhkan adalah untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling dan kerjaya kepada pelajar dan staf sejajar dengan hasrat UiTM melahirkan gradúan yang berketrampilan, berdaya saing dan menepati kehendak industri, majikan dan guna tenaga negara serta staf yang berkompetensi.

Terdapat tiga (3) unit di bawah Pusat Kerjaya dan Kaunseling iaitu Unit Kerjaya, Unit Kaunseling dan Unit Psikologi.


OBJEKTIF PUSAT KERJAYA DAN KAUNSELING

     1. Membantu pelajar dalam meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman dalam pemilihan, penerokaan  dan pembangunan  kerjaya.
     2. Membantu meningkatkan kebolehpasaran graduan dan penempatan pekerjaan.
     3. Menyediakan perkhidmatan kaunseling yang profesional dan beretika bagi  membantu pelajar dan staf mencapai kesejahteraan emosi, pemikiran, spiritual dan  tingkah laku.
     4. Membantu meningkatkan pembangunan diri serta personaliti pelajar dan staf menjadi lebih  berwibawa, seimbang, efektif dan produktif.

UNIT DAN FUNGSI

Unit Kerjaya

Menyediakan Khidmat Penempatan Pekerjaan, Kebolehpasaran Graduan dan Pembangunan Kerjaya.

 1. Program Ceramah Kerjaya
 2. Program Klinik Kerjaya
 3. Program Kerjasama Industri
 4. Program Cairex
 5. Perkhidmatan Profil Kerjaya dan Panduan Kerjaya
 6. Program Career Attack – Temuduga Pekerjaan
 7. Perkhidmatan e-kerjaya
 8. Program Dialog Majikan
 9. Data Penempatan Pekerjaan
 10. Iklan Jawatan Kosong

Unit Kaunseling

Menyediakan Khidmat Kaunseling dan Psikologi Profesional, Khidmat Pembangunan Kaunseling dan Khidmat Komuniti.

 1. Perkhidmatan Kaunseling Individu dan Kelompok
 2. Perkhidmatan Konsultasi Pelajar
 3. Perkhidmatan Ujian Psikologi Pelajar
 4. Penerbitan Bahan Kaunseling
 5. Program Counseling Outreach
 6. Program Klinik Kaunseling
 7. Program Pembangunan Diri
 8. Program Terapi Kaunseling
 9. Program Pembangunan Peers
 10. Program Rakan Kaunselor
 11. Program Kesihatan Mental
 12. Program Kenali Diri Melalui Alat Ujian Psikologi

Unit Psikologi

Menyediakan Perkhidmatan Psikologi dan kaunseling kepada staf UiTM.

 1. Perkhidmatan Kaunseling Dirujuk Staf
 2. Perkhidmatan Kaunseling Sukarela Staf
 3. Perkhidmatan Konsultasi Staf
 4. Perkhidmatan Kaunseling Dasar Pemisah
 5. Pengurusan dan Perkhidmatan Ujian Psikologi Staf
 6. Support Group Project
 7. AKRAB
 8. Program Peningkatan Profesionalisme Kaunselor
 9. Konferensi Kes/Perkongsian Ilmu
 10. Counsellors’ Best Practice Programme
 11. Khidmat Kepakaran Psikologi Kaunseling
 12. Program Turun Padang (Santai Pagi Bersama Kaunselor)
 13. Bahan Penulisan dan Penerbitan Psikologi

Sila hubungi

Pusat Kerjaya & Kaunseling
Aras 5, Kompleks Budisiswa
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor
Tel: (+603) 5544 3213
Faks: (+603) 5544 3493
Emel: pkk@uitm.edu.my 
Website : careercounselling4u.uitm.edu.my 
 

Direktori Staf


Wan Noraini Wan Yusoff
Pengarah
(+603) 5544 3498

Roslinda Mohd Subbian
Timbalan Pegawai Psikologi Kanan
(+603) 5544 2387
roslinda@uitm.edu.my

Ahmad Janaidi Ab. Ghani

Timbalan Pegawai Psikologi
(Ketua Unit Kerjaya)
(+603) 5544 2393
janaidi@uitm.edu.my

Rosdi Ali
Timbalan Pegawai Psikologi
(Ketua Unit Kaunseling)  
(+603) 5544 2382
rosdi373@uitm.edu.my

Salwani Ibrahim
Timbalan Pegawai Psikologi
(Ketua Unit Psikologi)
(+603) 5544 2383
salwani@uitm.edu.my

Masrina Abdul Halim
Pegawai Psikologi Kanan  
(+603) 5544 2389
masrina@uitm.edu.my

Siti Nuraini Amran
Pegawai Psikologi Kanan  
(+603) 5544 2386
sitinuraini@uitm.edu.my

Mohd Shahril Boniran
Pegawai Psikologi Kanan  
(+603) 5544 3488
shahrilboniran@uitm.edu.my

Nurfatihah Aziz
Pegawai Psikologi Kanan 
(+603) 5544 2388
nurfatihah@uitm.edu.my

Nur Farahzawanah Ali
Pegawai Psikologi Kanan
(+603) 5544 2373
farahzawanah@uitm.edu.my

Nurain Atan
Pegawai Psikologi Kanan
(+603) 5544 3209
nurain_atan@uitm.edu.my

Hairul Fazzlinyana Mohd Harris
Pegawai Psikologi Kanan
(+603) 5544 2392
fazzlinyana@uitm.edu.my

Nurulaini Muhiyuddin
Pegawai Psikologi Kanan  
(+603) 5544 3495
nurulaini7473@uitm.edu.my

Wan Nurhashima Wan Sahid 
Pegawai Psikologi  
(+603) 5544 2376
nurhashima@uitm.edu.my

Muhammad Iman Hafeez Mukhatar
Pegawai Psikologi
(+603) 5544 2374
imanhafeez@uitm.edu.my

Mohamad Hady Azman
Pegawai Psikologi
(+603) 5544 2378
hadyazman@uitm.edu.my


Nurhadaina Hani Zaharin
Pegawai Psikologi
(+603) 5544 2384
hadainahani01@uitm.edu.my


Mumtazah Afifah Abdul Halim
Pegawai Psikologi (Klinikal)
(+603) 5544 2390
mumtazah@uitm.edu.my

Shahril Aizat Yusof 
Pegawai Eksekutif 
(+603) 5544 2380
s.aizat440@uitm.edu.my

Suhaimie Sidek
Kerani Tingkatan Tertinggi
(+603) 5544 3213
sampaikan@uitm.edu.my

Hasnah Jamil
Kerani Kanan
(+603) 5544 2379
hasna324@uitm.edu.my

Aidatina Sidek
Kerani Kanan
(+603) 5544 3211
aidatina@uitm.edu.my

Umey Zaiton Mohd Arshad
Kerani Kanan
(+603) 5544 3598
umey@uitm.edu.my

Mohd Zakiuddin Ahmad Jailani
Kerani
(+603) 5544 3598
zakiuddin@uitm.edu.my


Muhamad Fadzil Ariff Mohd Sahir
Pembantu Operasi
(+603) 5544 3496
padil@uitm.edu.my