PUSAT KEGIATAN PELAJAR

Pusat Kegiatan Pelajar (PKP) ditubuhkan pada Januari 2006 dengan peluasan skop tugas Unit Aktiviti Pelajar. Pusat ini bertanggungjawab untuk mengurus persatuan/kelab pelajar dan program/aktiviti palajar selaras dengan Akta 174, dasar serta peraturan universiti yang digubal dari masa ke masa.

Objektif Pusat Kegiatan Pelajar adalah seperti berikut :

1. Meningkatkan kesedaran dan pengamalan pelajar tentang pentingnya nilai-nilai murni rakyat Malaysia dalam meningkatkan kemahiran insaniah graduan UiTM.

2. Menyemarak semangat patriotisme, ketaatan dan perasaan cintakan Negara bagi membentuk pemimpin yang bertanggungjawab, berwawasan, bermoral tinggi, berbudi bahasa dan mempunyai jati diri yang unggul.

3. Mengurus pendaftaran dan aktiviti persatuan/kelab pelajar supaya mengikut garis panduan yang ditetapkan.

4. Menyediakan laporan sebagai mana yang diminta oleh pihak pengurusan.

Antara program yang dilaksanakan adalah :

1. Aktiviti Ilmiah/Akademik.
2. Aktiviti Kepimpinan & Sosial.
3. Aktiviti Khidmat Masyarakat.
4. Aktiviti Kebudayaan.
5. Aktiviti Kerohanian.
6. Mesyuarat Agong Persatuan/Kelab Pelajar.
7. Aktiviti Sukan & Rekreasi.

Untuk Permohonan e-Aktiviti @ PKP sila klik https://sites.google.com/viem/pkpuitmsa/pkphepuitm

Sila hubungi

Pusat Kegiatan Pelajar
Aras 4, Kompleks Budisiswa
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor
Tel: (+603) 5544 3527
Faks: (+603) 5544 3686

Direktori Staf


Noor Afzan Zakaria
Timbalan Pendaftar
(+603) 5544 3499
afzan276@uitm.edu.my
 

Muhamad Fadhil Abdul Jalall
Pegawai Eksekutif
(+603) 5544 3539
fadhiljalall@uitm.edu.my 
 

Rodziyah Mohd Amin
Kerani Kanan
(+603) 5544 3527
rodzi936@uitm.edu.my

Maniseh Md Salim
Kerani Kanan
(+603) 5544 3529
manis278@uitm.edu.my

Mohd Hazimin Md Razi 
Kerani Kanan
(+603) 5544 3527
hazimin236@uitm.edu.my

Johaizad Nasution Johan
Pembantu Operasi
(+603) 5544 3529
johaizad686@uitm.edu.my