PUSAT KEGIATAN PELAJAR

Pusat Kegiatan Pelajar (PKP) ditubuhkan pada Januari 2006 dengan peluasan skop tugas Unit Aktiviti Pelajar. Pusat ini bertanggungjawab untuk mengurus persatuan/kelab pelajar dan program/aktiviti palajar selaras dengan Akta 174, dasar serta peraturan universiti yang digubal dari masa ke masa.

Objektif Pusat Kegiatan Pelajar adalah seperti berikut :

1. Meningkatkan kesedaran dan pengamalan pelajar tentang pentingnya nilai-nilai murni rakyat Malaysia dalam meningkatkan kemahiran insaniah graduan UiTM.

2. Menyemarak semangat patriotisme, ketaatan dan perasaan cintakan Negara bagi membentuk pemimpin yang bertanggungjawab, berwawasan, bermoral tinggi, berbudi bahasa dan mempunyai jati diri yang unggul.

3. Mengurus pendaftaran dan aktiviti persatuan/kelab pelajar supaya mengikut garis panduan yang ditetapkan.

4. Menyediakan laporan sebagai mana yang diminta oleh pihak pengurusan.

Antara program yang dilaksanakan adalah :

1. Aktiviti Ilmiah/Akademik.
2. Aktiviti Kepimpinan & Sosial.
3. Aktiviti Khidmat Masyarakat.
4. Aktiviti Kebudayaan.
5. Aktiviti Kerohanian.
6. Mesyuarat Agong Persatuan/Kelab Pelajar.
7. Aktiviti Sukan & Rekreasi.

Sila hubungi

Pusat Kegiatan Pelajar
Aras 4, Kompleks Budisiswa
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor
Tel: (+603) 5544 3527
Faks: (+603) 5544 ****
Emel: rahman0781@uitm.edu.my 

Direktori Staf


Rahman Naim Mat Ali
Penolong Pendaftar Kanan
(+603) 5544 3499

Pegawai Eksekutif
(+603) 5544 3539

Abd Rahman Abd Latif
Kerani Kanan
(+603) 5544 3527
arahman297@uitm.edu.my

Rodziyah Mohd Amin
Kerani Kanan
(+603) 5544 3527
rodzi936@uitm.edu.my

Maniseh Md Salim
Kerani
(+603) 5544 3529
manis278@uitm.edu.my