Print
Borang Pinjaman Laptop Info
Borang Pinjaman Laptop [Muat Turun]

 

Borang Skim Khidmat Pelajar (SKP) Info

Garis Panduan Skim Khidmat Pelajar

[Muat Turun]

Borang Skim Khidmat Pelajar (SKP)

[Muat Turun]

Terima Tawaran Skim Khidmat Pelajar

[Muat Turun]

  

Borang Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar Info
Permohonan atas talian: Bantuan Tabung Kebajikan, Tabung Kecemasan dan Pengurangan/Pengecualian Yuran Pengajian Pelajar Layari :Laman Web UiTM /Student Portal
Brosur Soalan-soalan Lazim Berkaitan Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar   m.s:1 [Muat Turun] ;
m.s:2 [Muat Turun]
Senarai Dokumen Bagi Urusan di Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar [Muat Turun] 
Carta Alir PTPTN [Muat Turun]
Borang Permohonan Pinjaman/Bantuan Tabung Kebajikan Pelajar  [Muat Turun] 
Borang Permohonan Tabung Kecemasan  [Muat Turun] 
Borang Permohonan Pengurangan/Pengecualian Yuran  [Muat Turun] 
Borang Permohonan Perlanjutan Biasiswa/Pinjaman - JPA  [Muat Turun] 
Borang Tuntutan Bayaran Elaun Khas Pelajar OKU IPT [Muat Turun]
Borang Pendaftaran Bantuan Kewangan Pelajar OKU / Program Pendidikan Khas (PPK) [Muat Turun]
Tuntutan Elaun Latihan Amali (Pelajar Ijazah Pertama IPT Dalam Negara) - JPA [Muat Turun]
Borang Tuntutan Elaun Tambang Penerbangan - JPA  [Muat Turun] 
Tuntutan Elaun Tesis (Pelajar Ijazah Pertama IPT Dalam Negeri) - JPA [Muat Turun]
Pekeliling TNC HEP Bilangan 12 Tahun 2013 - Perlindungan Kesihatan Pelajar Di Bawah Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar UiTM [Muat Turun]
Pekeliling TNC HEP Bilangan 13 Tahun 2013 - Pelaksanaan Pengurusan Kebajikan Pelajar UiTM [Muat Turun]
Borang Elaun Latihan Amali - JPA [Muat Turun]
Borang Pembatalan Perjanjian PTPTN dan Penolakan Pembiayaan Pendidikan - PTPTN [Muat Turun]
Borang Pengesahan Pendapatan - PTPTN [Muat Turun]
Borang Permohonan Kenaikan Jumlah Pembiayaan Pendidikan - PTPTN [Muat Turun]
Borang Permohonan Penangguhan Bayaran Balik - PTPTN [Muat Turun]
Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Pembiayaan Pendidikan - PTPTN [Muat Turun]
Borang Perubahan Maklumat Pelajar - PTPTN [Muat Turun]
Carta Alir Sistem e-Kebajikan Pelajar [Muat Turun]
Carta Alir Permohonan Tabung Kebajikan dan Tabung Kecemasan (Secara Manual) [Muat Turun]
Senarai Pejabat PTPTN Negeri [Muat Turun]
Borang Penangguhan Bayaran Yuran  [Muat Turun]

 

Borang Unit Kemudahan Kolej Info
Kad Aktiviti Pelajar [Muat Turun]
Borang Penyerahan Kelengkapan Bilik (Clearance) [Muat Turun]
Borang Pengesahan Akuan Pendapatan  [Muat Turun]

 

Borang Permohonan Staf Resident Kolej Info
Borang Permohonan Staf Residen Kolej (SRK)                                                                                                                                         [Muat Turun]
Borang Penyambungan Staf Residen Kolej (SRK) [Muat Turun]

 

Borang Pusat Kegiatan Pelajar Info
Borang C   - Permohonan Aktiviti Pelajar                                                                                                                 [Muat Turun]
Borang E   - Permohonan Pindaan Aktiviti Pelajar
[Muat Turun]
Borang G   - Permohonan Kupon Aktiviti
[Muat Turun]
Borang H   - Permohonan Sijil Aktiviti [Muat Turun]
Borang K   - Pengesahan Penghantaran Laporan [Muat Turun]
Borang L   - Senarai Semak Laporan Aktiviti Pelajar [Muat Turun]
Borang L1 - Penilaian Aktiviti Pelajar [Muat Turun]
Borang L2 - Laporan Penutup Aktiviti Pelajar [Muat Turun] 
Senarai Semak Dokumen Permohonan Aktiviti Rekreasi Luar Kampus [Muat Turun]
Senarai Semak Laporan Aktiviti Pelajar [Muat Turun]
Senarai Semak Penubuhan Persatuan [Muat Turun]
Senarai Semak Permohonan Aktiviti Luar Kampus [Muat Turun]
Senarai Semak Permohonan Peruntukan Aktiviti Pelajar [Muat Turun]
Senarai Semak Permohonan Tajaan Luar [Muat Turun]
Template Penganjur dan peserta bagi analisa KI 

MuatTurun ]
(penganjur)
 

 [ MuatTurun ]
(peserta)

 

Borang Pusat Kebudayaan Info
Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai [Muat Turun
Borang Pendahuluan Pelbagai                                                    [Muat Turun]
Borang Penerima Honorarium [Muat Turun]
Borang Permohonan Dewan & Kemudahan (Fasiliti UiTM) [Muat Turun]
Borang Tempahan Dewan Resital Panca Sakti Pusat Kebudayaan UiTM [Muat Turun]
Borang Tempahan Kostum dan Peralatan Pusat Kebudayaan UiTM [Muat Turun]
Borang Tempahan Studio Pusat Kebudayaan UiTM  [Muat Turun]
Borang Tuntutan Pelbagai (UKZ3) HEP [Muat Turun]

  

Borang GAP YEAR Info
Borang Permohonan Gap Year ATM – APM 2018 [Muat Turun]
Garis Panduan Gap Year KPT [Muat Turun]