Pusat Kerjaya & Kaunseling telah memulakan perkhidmatannya pada tahun 1969. Tujuan utama pusat ini ditubuhkan adalah untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling dan program pembangunan kerjaya pelajar sejajar dengan hasrat UiTM melahirkan graduan yang berketrampilan, berdaya saing dan menepati kehendak semasa industri.