Pusat Kegiatan Pelajar (PKP) ditubuhkan pada Januari 2006 dengan peluasan skop tugas Unit Aktiviti Pelajar. Pusat ini bertanggungjawab untuk mengurus persatuan/kelab pelajar dan program/aktiviti palajar selaras dengan Akta 174, dasar serta peraturan universiti yang digubal dari masa ke masa.

 

 

Bagi Pencalonan Tokoh Siswa pada tahun 2018, borang - borang boleh dimuat turun seperti di bawah:

1. Borang Pencalonan Anugerah Tokoh Siswa 2018 (Muat Turun)

2. Carta alir Pencalonan Anugerah Tokoh Siswa 2018 (Muat Turun)