Bahagian Hal Ehwal Pelajar diketuai oleh Timbalan Naib Canselor (HEP). Bahagian, Pusat, dan Unit serta Kolej Kediaman yang bertanggjungjawab terus kepada Timbalan Naib Canselor (HEP) adalah seperti berikut :-