Pejabat ini menyelaras semua unit pentadbiran Hal Ehwal Pelajar. Ia bertanggungjawab dalam membangun dan melaksanakan sistem pengurusan dan perkhidmatan Hal Ehwal Pelajar meliputi pembangunan sumber manusia, perjawatan, perhubungan dengan pihak dalaman dan pihak luar, kebajikan pelajar  serta staf, kemudahan kolej dan fasiliti pejabat, sekretariat Hal Ehwal Pelajar dan pentadbiran am mengikut piawaian am mengikut piawaian am Universiti Teknologi MARA.