BIL PERKARA MUAT TURUN
1 MANUAL KUALITI MUAT TURUN
2 PROSES KAWALAN REKOD MUAT TURUN
3 PROSES AUDIT DALAM MUAT TURUN
4 PROSES KAWALAN PRODUK MUAT TURUN
5 PROSES PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN MUAT TURUN
6 PROSES TINDAKAN MENGENALPASTI RISIKO MUAT TURUN
7 PROSES KAJI SEMULA PENGURUSAN MUAT TURUN
8 PROSES PENILAIAN PRESTASI & PETUNJUK PRESTASI KOLEJ MUAT TURUN
9 PROSES KEPUASAN PELANGGAN MUAT TURUN