UNIT KEMUDAHAN KOLEJ

Unit Kemudahan Kolej ini merupakan pusat utama pengurusan pentadbiran kolej-kolej kediaman di Shah Alam dan kampus cawangan.

Fungsi dan Tanggungjawab Unit Kemudahan Kolej

1. Merangka dasar dan peraturan kolej kediaman UiTM dan menyelaras penyeragaman, pemantauan perlaksanaan dan penambahbaikan dasar.
2. Menguruskan penyediaan surat pekeliling Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar berkaitan dasar pentadbiran dan peraturan kolej kediaman.
3. Pengurusan Staf Residen Kolej (SRK).
4. Mentadbir hal ehwal Pengurusan Sumber Manusia (Pengurusan Asrama) dengan lebih efisien dan sistematik.
5. Merancang pengurusan penempatan pelajar baharu, pelajar lama, sewaan pelajar dan agensi luar.
6. Menyelaras Laporan Prestasi untuk dimajukan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar ke Kementerian Pengajian Tinggi.
7. Memantau Petunjuk Prestasi (KPI) Kolej Kediaman supaya mencapai objektif.
8. Memantau dan menguatkuasakan kontrak tender sedia ada di kolej-kolej kediaman.

Perkhidmatan yang disediakan

1. Menyelaras permohonan pelajar mendapatkan tempat tinggal di kolej-kolej kediaman.
2. Menyelaraskan segala pembelian dan naiktaraf kolej kediaman UiTM Shah Alam.
3. Melaksanakan kaedah sistem elektronik untuk kemudahan pelajar dan kakitangan kolej kediaman (e-insentif, e-kolej, e-rayuan dan e-selenggara)
4. Menyelaraskan urusan tender sewaan perabot di kolej-kolej kediaman.
5. Menyelaras sewaan penempatan kepada pelajar semasa cuti.
6. Menyelaras permohonan penginapan transit daripada luar (termasuk agensi-agensi kerajaan dan swasta, kolej, universiti, sekolah).
7. Lain-lain perkhidmatan; menyelaras permohonan dan penyambungan perkhidmatan Pegawai Pmbangunan Pelajar (PPP) dan Pengetua Kolej Kediaman.


Sila hubungi

Unit Kemudahan Kolej
Aras 3, Kompleks Budisiswa
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor
Tel: (+603) 5544 3587
Faks: (+603) 5544 3221
Emel: amiza376@uitm.edu.my

Direktori Staf


Amizar @ Fadzilah Hj Mohd Amin
Pengurus Asrama Kanan
(+603) 5544 3520

Faridah Shafian Sauri
Penolong Pengurus Asrama
(+603) 5544 3515
faridah_shafian@uitm.edu.my

Azlin Ahmad
Penolong Pengurus Asrama
(+603) 5544 3515
azlin1409@uitm.edu.my

Rodiah Sharif
Kerani Tingakatan Tertinggi
(+603) 5544 3587
rodia976@uitm.edu.my

Abdul Rahim Kasbun
Pembantu Operasi
(+603) 5544 3587
abdulrahim@uitm.edu.my