Bilik Gerakan Utama COVID-19 UiTM
(Beroperasi 24 jam)

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi

Tel: 03-55443528 / 55437893
Whatsapp: 011-20742823